fbpx Evaluatie | Preventie & Milieu Academy

Evaluatie

De theoretische kennis wordt geëvalueerd via mondelinge examens over het geheel van de leerstof aangereikt in de specialisatiemodule. Er worden twee examens voorzien: de eerste in november, de tweede na afloop van de lessen in juni.

Daarnaast wordt gevraagd een groepsopdracht uit te werken. De opdracht wordt toegelicht tijdens een lesmoment. Het resultaat van de opdracht wordt per groep gepresenteerd voor de medecursisten en twee juryleden.

Een belangrijk onderdeel binnen deze opleiding is het eindwerk. U bepaalt zelf het onderwerp van uw eindwerk. Dit gaat u vervolgens in de diepte uitwerken. Aan het einde van de opleiding presenteert en verdedigt u dit eindwerk voor een jury. De eindwerkverdediging vindt plaats in september.

Docent legt iets uit