fbpx Getuigenis | Preventie & Milieu Academy

Getuigenis

Thijs Castelein

Foto van Thijs Castelein

Lees hieronder waarom Thijs zijn job fantastisch vindt:

“Na het middelbaar koos ik voor de bachelor biochemie omdat ik een voorliefde had voor biologische processen. Tijdens mijn opleiding raakte ik geboeid door alles wat met milieu, milieuzorg en milieuwetgeving te maken had, en hoe we dit in Vlaanderen toepassen. Na de bachelor milieuzorg heb je ook het getuigschrift milieucoördinator niveau B op zak. Via mijn toenmalige werkgever volgde ik bij Preventie & Milieu Academy de opleiding milieucoördinator A via overgang.

Geen enkele dag is dezelfde in mijn job als milieucoördinator. Het is een zeer veelzijdige functie en ik kom met heel veel mensen in contact: zowel intern (techniekers, projectleiders, directie) als extern (adviesinstanties, overheidsdiensten, labo’s). Vaak zijn het ook experten in hun vak waardoor ik veel bijleer. Dat maakt dat ik dit een fantastische job vind waarbij ik mij geen seconde verveel!”

Wat houdt je dagelijkse job als milieucoördinator in?

Ik volg binnen het bedrijf processen op zoals waterverbruik, waterkwaliteit, energieverbruik en afvalbeheer. Verder zorg ik ervoor dat de periodieke emissiemetingen op water en lucht uitgevoerd worden en dat de resultaten gerapporteerd worden aan de overheidsinstanties. In het kader van interne milieuzorg bezoek ik regelmatig de verschillende afdelingen tijdens een rondgang. Ik zorg ervoor dat alle activiteiten binnen de geldende omgevingsvergunning en wetgeving vallen. Ook zijn er altijd verschillende kleine en grote projecten lopende waarvoor ik de nodige vergunningen aanvraag.

Wat vond je van de opleiding milieucoördinator A via overgang?

Het overgangstraject was voor mij een waardevolle herhaling en versterking van de kennis die ik had opgedaan in mijn bachelor milieuzorg. Daarbij kreeg ik een dieper inzicht in zaken zoals milieuwetgeving en bedrijfsinterne milieuzorg. Mijn eindwerk lag in de lijn met een doelstelling die het bedrijf wilde behalen waardoor het onderwerp een meerwaarde had en voor mij extra motiverend werkte.