fbpx Inhoud | Preventie & Milieu Academy

Inhoud

De docenten belichten de milieuwetgeving en reiken methodieken aan om de wetgeving op een bedrijfsvriendelijke manier te implementeren. Topics zijn o.a. het opstellen van een omgevingsvergunning, lozen van afvalwater, luchtbehandeling, bodemsanering, energie- en materiaalbeheer en zorgsystemen.

  • Het programma van niveau A omvat ruim 250 uur opleiding. 
  • Het programma van niveau A via overgangsniveau omvat 100 uur opleiding.
  • Het programma van niveau B omvat 150 uur opleiding.
Man luistert aandachtig in klasgroep