fbpx Inhoud | Preventie & Milieu Academy

Inhoud

De laatste jaren zijn thema's als langer aan het werk blijven, werkbaar werk, pesten en agressie op het werk, (te) hoge werkdruk, burn-out en bore-out brandend actueel. Alle ondernemingen en organisaties worden vandaag geconfronteerd met grote uitdagingen die betrekking hebben op het psychosociaal welzijn van hun werknemers. Een cruciale rol om ondernemingen in hun beleid rond dergelijke thema's te adviseren en te ondersteunen is weggelegd voor de preventieadviseur psychosociale aspecten (PAPA). 

Deze opleiding beoogt de vorming van deskundigen preventieadviseur psychosociale aspecten. Het programma van deze opleiding is afgestemd op de wettelijke bepalingen m.b.t. de vorming en scholing van preventieadviseurs zoals bepaald in de Codex over het welzijn op het werk, boek II, titel 4 en boek I, titel 3 betreffende de preventie van psychosociale risico's op het werk.

De opleiding is specifiek gericht op het aanreiken van de kennis en de vaardigheden nodig voor het uitoefenen van de functie van preventieadviseur psychosociale aspecten (PAPA).

Deze opleiding duurt 280 uren en omvat 5 opleidingsonderdelen:

 • De psychosociale werking van de PAPA
  Wetgevend kader en de implicaties voor de rol van de PAPA - rol en positie van de PAPA binnen een organisatie - ...
 • Werkstress en Welzijn: Psychosociale risico's: Antecedenten en gevolgen
  Algemeen kader - introductie van theorieën over werkkenmerken (oorzaken) - welzijn en de evolutie ervan - ...
 • Ongewenst en grensoverschrijdend gedrag op het werk (OGGW)
  Fenomenologie, model van Daniel Faulx (klachtanalyse) - toepassing van informele psychosociale interventie: opvang klager en aangeklaagde - ...
 • Organisatie
  Fundamenten van de organisatie - het wat en hoe van leiderschap - ...
 • Opsporen, analyseren en evalueren van psychosociale risico's
  Evidence-based aan de slag - de risicobeheersingscyclus - ...
Vrouw in klasgroep