fbpx Inhoud | Preventie & Milieu Academy

Inhoud

Traditiegetrouw worden in dit seminarie de recente en relevante wijzigingen in de Vlaamse milieuwetgeving deskundig uiteengezet door Meester Mario Deketelaere, advocaat bij Baker & McKenzie en gastprofessor aan verscheidene van postacademische opleidingen.

Een greep uit de onderwerpen die werden behandeld tijdens de Update 2022:

 • Vlarem-trein 2019 (eindbestemming bereikt)
 • Update omgevingsvergunningswetgeving
 • Sectorale voorwaarden en vergunningsplicht windturbines
 • Sectorale milieuvoorwaarden: omzetting BBT-studies in Vlarem
 • Ontwerpbesluit nieuwe gewestelijke Hemelwaterverordening
 • Stikstofproblematiek: vervolg op ‘stikstofarrest’ en gevolgen voor vergunningenbeleid
 • Over PFAS en PFOS: quid normering – gevolgen voor bestaande en nieuwe vergunningsplichtige activiteiten – PFAS-actieplan – bodemonderzoek en -sanering?
 • Ontwerp van Instrumentendecreet: stand van zaken realisatie Bouwshift
 • Bijzondere aandachtspunten administratieve beroepsprocedure omgevingsvergunning
 • Bodemdecreet: stand van zaken onderzoeksplicht (OBO)
 • Regulariseren van bouwovertredingen in een bedrijfsomgeving: tips and tricks
Man legt iets uit met zijn handen