fbpx Mijn verdere loopbaan? | Preventie & Milieu Academy

Mijn verdere loopbaan?

Het doel van de opleiding is om cursisten voor te bereiden op de praktische invulling van een job als preventieadviseur.
Aan het einde van de opleiding:

  • ken je de relevante Europese en Belgische wetgeving en de internationale normen die van toepassing zijn.
  • ken je de rol en verantwoordelijkheden van een preventieadviseur binnen een bedrijf en kent de verschillende actoren die daarnaast ook een rol spelen in het uitbouwen van een veiligheidsbeleid (CPBW, werkgever, vakbondsafvaardiging, externe dienst preventie en bescherming op het werk (EDPBW), externe diensten technische controle (EDTC), FOD WASO, ...).
  • ken je de sterktes en zwaktes van de verschillende risicoanalysemethodes en kan deze toepassen.
  • kun je doeltreffende preventiemaatregelen voorstellen en motiveren.
  • kun je een preventiebeleid uitbouwen en implementeren.

Jouw loopbaan

Binnen Vlaanderen bestaat een grote nood aan bijkomende preventieadviseurs. Vacatures raken maar moeilijk ingevuld omwille van het grote tekort aan preventieadviseurs die beschikken over de nodige kennis en expertise. Als je het getuigschrift Preventieadviseur niveau 1 behaalt, heb je gegarandeerd vast werk.

Vrouw met helm