fbpx Voor wie? | Preventie & Milieu Academy

Voor wie?

De milieucoördinator

  • bouwt mee aan het milieubeleid van de organisatie
  • draagt bij tot de ontwikkeling en invoering van milieuvriendelijke productiemethoden en producten
  • ziet toe op het naleven van de milieuwetgeving in de organisatie m.b.t. lucht, water, bodem, energie en afval
  • communiceert naar alle interne en externe stakeholders over milieuaangelegenheden

Toelatingsvoorwaarden

  • voor de opleiding niveau A: de graad van bachelor of een daarmee gelijkgeschakelde graad bezitten
  • voor de opleiding niveau B: het diploma van secundair onderwijs of hogere secundaire leergangen bezitten
  • voor de opleiding overgang niveau B naar A: het getuigschrift van niveau B bezitten
Man met helm neemt staal van water